TEK-vaalit, vaalien asetelma ja vaalikonevastaukseni

TEK-vaalit ovat ovella. Yritän tähän tiiviistin ilmaista, mikä on erityisen huomionarvoista näissä vaaleissa. Viime vaaleissa eri ryhmien muodostamien vaalirenkaiden jakolinja oli aika selkeä: kaksi sitoutumatonta ryhmittymää Nuoret ja Yhtenäisyys muodostivat oman renkaan ja me Kokoomuksessa muodostimme renkaan muiden poliittisten puolueiden ja työmarkkinaedunvalvontamyönteisen iTyön kanssa.

Näihin vaaleihin lähdetään nyt hieman eri kulmalla. Vihreät ja Vasemmisto “loikkasivat” toiseen renkaaseen, joka ei nyt voi suurin surminkaan kutsua enää itseään sitoutumattomaksi. Nyt sitoutumattomia äänestävien äänet valuvat Vasemmiston ja Vihreiden laariin. Siinä on äänestäjän oltava tarkkana mitä oikeasti haluaa äänestää: henkilöä, ryhmää vai rengasta. Vaalien asetelmaa on kuvattu hyvin esimerkiksi tässä TEKin sivuilla https://vaalit.tek.fi/tek-vaalit/aanesta.html (skrollaa reilusti alaspäin)

Vaalikone on iloinen asia. Siellä pääsee etsimään omaa ehdokasta ja tutkimaan hänen vastauksiaan, paitsi että TEK-vaalikoneessa ei voikaan antaa avoimia vastauksia, joilla voisi avata sitä, miksi on vastannut niinkuin on vastannut.

Siksi päätin tehdä ihan oman julkaisun aiheesta. Arvaan jo, että osa vastauksistani voi herättää kummastusta. Syynä osaksi on vaalikoneen huonosti muotoillut kysymykset.

Klikkaa tästä TEK-vaalikoneeseen: https://vaalit.tek.fi/tek-vaalit/vaalikone.html

Kysymys 1. Tutkintoon johtavan korkeakoulutuksen tulee jatkossakin olla Suomessa maksutonta EU- ja ETA-maiden kansalaisille, myös suomalaisille.
Vastasin 4/5 eli melko samaa mieltä.
Kysymykseen on liitetty liian monta asiaa. Suomalaisten tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus on must, siitä en lähtisi luopumaan. EU- ja ETA-maiden kansalaisten osalta voidaan tutkia ja harkita maksullisuuttakin, ainakin nimellistä maksua.

Kysymys 2. Ulkomaalaisia korkeakoulutettuja osaajia on houkuteltava hyvin aktiivisesti Suomeen.
Vastasin 4/5 eli melkosamaa mieltä.
Korkeasti koulutettuja osaajia tarvitaan, erityisesti sellaista osaamista mitä meillä ei ole, mutta mikä auttaa yrityksiämme menestymään. Tarkkana täytyy olla, koska ei ole järjkeä houkutella sellaisia osaajia Suomeen, jollaisia meillä on omasta takaa.

Kysymys 3. TEKin on edistettävä aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.
Vastasin 5/5 eli täysin samaa mieltä.
TEKin ja kaikkien muidenkin työntekijäjärjestöjen tulee edistää sukupuolten ja kokonaisvaltaisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Kysymys 4. Perhevapaajärjestelmän pitää lisätä perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisempaa jakautumista.
Vastasin 5/5 eli täysin samaa mieltä.
Liittyy hyvin paljon tuohon edelliseen: yksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiskeino on perhevapaajärjestelmä. Pienten lasten hoitovastuun tulisi jakautua nykyistä enemmän kummallekin vanhemmalle, ei vain äidille. Lasten hoito ja kasvatus on myös tärkeää työtä.

Kysymys 5. TEKin jäsenillä pitää olla tekkiläinen luottamusmies työpaikallaan.
Vastasin 3/5 eli neutraali/ei osaa sanoa.
Tämän kysymyksen kohdalla mietin, onko tämä kompa vai huono vitsi. Luottamusmiesjärjestelmä on hieno asia, kannatan sitä että jokaisen TEKin jäsenen työpaikalla on luottamusmies, mutta että TEKkiläinen??? Eihän se näin mene, meillä on jo nyt YTN:n ja JUKOn kautta luottareita, eikä ne välttämättä ole TEKkiläisiä. Se on ihan ok, kunhan ne luottarit ovat jonkun tuollaisen yhteistyöelimen kautta toimivia. Silloin on yhteiset pelisäännöt: prosessit ja järjestys. Kysymys 6. Työnantajajärjestöt ovat TEKille luontevia ja tavoiteltavia yhteistyökumppaneita.
Vastasin 4/5 eli melko samaa mieltä.
Minusta työnantajajärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, luonteviakin. Tavoittelu kuulostaa jo vähän pramealta, kun yhteistyötä on jo nyt olemassa.

Kysymys 7.Laillinen lakko on TEKin jäsenille hyväksyttävä keino henkilöstön mielipiteen esiin tuomiseksi, oikeudenmukaisten työehtojen saamiseksi tai työnantajan toimintaan vaikuttamiseksi.
Vastasin 4/5 eli melko samaa mieltä.
Lähtökohtaisesti jos puhutaan laillisesta niin miksi se pitäisi TEKkiläisiltä jotenkin kieltää tai pitää epäsopivana. Huomattavaa on, että TEKkiläiset eivät ole olleet mitään superinnokkaita lakkoilijoita, vaan meillä on uskottu neuvotteluun ja sovitteluun, ja painostustoimiin on lähdetty vasta jos neuvottelut on totaalijumissa eikä edistystä ole näköpiirissä.

Kysymys 8. TEKin tulee kasvaa laajentamalla aktiivisesti jäsenpohjaansa nykyisen jäsenkunnan ulkopuolelle.
Vastasin 2/5 eli melko eri mieltä.

Tästä keskustelimme syksyn valtuuston kokouksessa, minulla ei ole intoa tähän lähteä. Laajenemismahdollisuuksia tulee kokoajan toki tutkailla ja seurata, mutta että aktiivisesti lähdettäisiin. En lähtisi.

Kysymys 9. Opiskelijajäsenellä pitää olla äänioikeus TEKin vaaleissa.
Vastasin 3/5 eli neutraali/en osaa sanoa.
Mielestäni kysymys antaa asiasta aika yksioikoisen kuvan. Meillähän on jo nyt sellaisia henkilöitä TEKin täysjäseninä, jotka opiskelevat vielä. He ovat aktiivisesti työelämässä.
Opiskelijalla on oma edunvalvontaelimensä ylioppilaskunnan kautta. TEK taas on työmarkkinajärjestö. En aivan ymmärrä mitä etua on siitä, että henkilöt, jotka eivät ole vielä työelämässä mukana olisivat päättämässä työelämässä olevien asioista. Se olisi mielestäni vähintäänkin erikoista.
Opiskelijoilla on kiintiöpaikat hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa, ei ole kyse siitä etteivät he pääse päättämään. Toivoisin opiskelijoiden miettivän, miten haluavat valita edustajansa TEKin elimiin. Ja sitten jos opiskelijoille haluttaisiin antaa äänioikeus niin silloinhan ihan koko systeemiä pitää rukata isosti ihan säännöistä lähtien, ja esim missä suhteessa opiskelijajäsenet saavat paikkoja. Eli joku esityshän tarvitaan pohjaksi jos uudistusta haetaan, tuo vaalikoneen kysymys kerätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Kysymys 10. TEKin tulee pitäytyä puhtaasti työelämän muutos- tai murroskohtiin liittyvissä ydinpalveluissa (esim. työttömyysturva KOKO-kassan kautta, lakipalvelut)
Vastasin 3/5 neutraai / en osaa sanoa.
Tarkoittaako “pitäytyä puhtaasti” että tarjoaa vain noita palveluja. Minulle TEK on monipuolinen toimija: yhteisöllisyys, palvelut, edusnvalvonta ja vaikuttavuus, kaikki ovat tärkeitä.

Kysymys 11. TEKin tulee tarjota monipuolisesti työelämään liittyviä palveluita, jotka tukevat jäsenten hyvinvointia ja onnistumista omalla urallaan (esim. uravalmennus, Alma Talentin lehdet, tapahtumat, verkostot ja koulutukset).
Vastasin 5/5 täysin samaa mieltä.
Edellisen vastauksen sanoin, minulle TEK on monipuolinen hyvän työelämän toimija, työelämään liittyvät palvelut ovat todella keskeinen osa tätä palettia.

Kysymys 12. TEKin pitää pyrkiä omassa toiminnassan hiilineutraaliuteen vuoteen 2022 mennessä, vaikka se vaatisi ylimääräisiä panostuksia.
Vastasin 4/5 melko samaa mieltä.
Hiilineutraalius on hieno tavoite, kannatan sitä. Mutta toivoisin että TEK tarkastelisi toimintansa vastuullisuutta laajemmin, esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tarjoaman viitekehyksen mukaan. Toivoisin, että TEKissä kiinnitettäisiin huomiota myös laajemmin ekologisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja myös taloudellisiin ulottuvuuksiin. Se olisi todellista edelläkävijyyttä.

Ja vielä lyhyet väittämät, pidin niitä kaikkia ehdottoman tärkeinä, eli vastasin kaikkiin “erittäin tärkeä”.

1) Jäsenen tuki ja asiantuntijakumppani työelämässä.
2) Tekniikan puolestapuhuja ja vaikuttaja
3) Edunvalvoja työmarkkinoilla
4) Tekniikan osaajien yhteisö

Ja jos vastauksissani vielä jäi jokin mietityttämään niin ota yhteyttä, vastaan mieluusti kysymyksiin ja keskustelen TEKkiä ja tekkiläisiä koskevista asioista.

TEK-vaalit 2020: tarinaa kuluneesta valtuustokaudesta

Viimeiset kolme vuotta olen todella innolla ja tarmolla päässyt tekemään TEKkiä (Tekniikan Akateemiset ry ja Tekniikan Akateemisten Liitto) kehitystyötä ja merkittäviä päätöksiä järjestön tulevaisuudesta.

Viime valtuustovaaleissa minut valittiin TEKin valtuustoon. Kiitos niille yli 50 äänensä antaneelle. Kokoomuksen TEK-valtuustoryhmä valitsi minut puheenjohtajaksi, joka oli minulle suuri kunnia. Edessä oli hieman vaikeat valuustosopimusneuvottelut, mutta lopulta kaikki meni hyvin. Vaikka Kokoomus joutui luópumaan suurimman ryhmän tittelistä, olimme kuitenkin edelleen suurimman vaalirenkaan suurin ryhmä. Tästä renkaiden välisestä erosta johtuen puheenjohtajana jatkoi, valtuuston tiukan äänestyksen jälkeen Marjo Matikainen-Kallström. Vaötuustosopimukseen saimme mielestämme meille tärkeitä asioita hyvin esiin, ja valtuustosopimus on ollut ohjaava dokumentti ja vieläkin olen ylpeä sen sisällöstä. Valtuustoryhmien välisen sopimusjumpan fasilitoi Pepi Takala Yhtenäisyyden ryhmästä. Huolimatta sopimusneuvotteluiden välillä todella ikävästäkin äänensävystä, tämä sopimuksen sisällön luominen, siitä kidot Pepille.

Alkuvuodesta 2018 oli aika valita uusi toiminnanjohtaja (jälleen asia jota ihan joka TEKin hallitus tai valtuusto pääse valmistelemaan ja tekemään), Jari Jokinen on ollut ihan huippuvalinta ja ilolla olen hänen työskentelyään seurannut. Ei kaikki ole ihan ollut helppoa.

Hallituksessa yritimme tuoda tekemistämme paremmin esiin suurelle yleisölle (tai jos nyt vaikka “edes” jäsenistölle), itse ehdotin, että aina hallituksen kokouksista lähtisi tiedote, mutta hyvän alun jälkeen homma hiipui. Pidin ja pidän edelleen tärkeänä, että uusia tapoja mietittäisi miten hallituksen tekemistä voitaisiin avata paremmin muilla. Itseäni ei kauheasti kiinnosta norsunluutornimeininki.

Summa summarum: Olen oppinut itse ihan äärettömän paljon TEKistä, päätöksenteosta, itsestäni, muista ihmisistä, ja olen edelleen sitoutunut jatkamaan työtäni paremman TEKin eteen.