Elinvoimaa yhteistyöllä

Kuntavaalit ovat ovella, ja vaalien alla moni ehdokas pohtii sopivan iskulauseen sisältöä: miten saisin kuvattua muutamalla sanalla sen kaiken mitä haluan olla edistämässä. Minulle näiden kuntavaalien avainsanat ovat ehdottomasti elinvoima ja yhteistyö.

Elinvoima kattaa kaupungin ja sen asukkaiden toiminnoista leijonasosan: kaupungin palvelut yrityksille, terveys- ja sosiaalipalvelut asukkaille, päiväkodit ja koulut, harrastusmahdollisuudet, sujuvan arjen muut elementit.

Elinvoimainen kaupunki on myös taloudellisesti kestävä

Espoon kasvu on ollut viime vuosina hurjaa, on tarvittu investointeja jotta palvelut olisivat tarjolla myös uusille asukkaille, kaupunki on velkaantunut. Meidän täytyy onnistua houkuttelemaan lisää yrityksiä ja yrittäjiä Espooseen, tarvitsemme työpaikkoja ja työtuloja, joista maksaa veroja yhteiseen kassaan. Tarvitsemme myös kaupunkiorganisaatioon tehokkuutta ja fiksuutta. Palveluja kehittämällä ja tekemistä terävöittämällä voidaan säästää.

Itse työskentelen kaupungilla kestävän kehityksen tiimissä viisivuotisen EU-hankkeen vetovastuussa Espoon kaupungin osatoteutuksen osalta. Espoossa kehittämistyötä tekevät hankkeen kumppanit: yritykset, tutkimuslaitos ja järjestö, ja tietenkin kaupunki on mukana. Myös asukkaiden osallistaminen ja yhteiskehittäminen tärkeä osa hanketta. Koko hankkeessa on mukana yli 30 kumppania ympäri Eurooppaa. Tässä omassa työssäni näen miltei joka päivä, mitä yhteistyö parhaimmillaan on. Ei kukaan yksin vaan me kaikki yhdessä voimme tehdä muutosta ja luoda uutta parempaa kaupunkia – yhteistyöllä.

Jos vaalimainokseni tai postaukseni täällä omilla sivuilla tai FB:ssä, Instassa tai Twitterissä herättävät kysymyksiä niin otathan yhteyttä. Sparrailu, dialogi, toisenlaisten näkökulmien ymmärtäminen ovat kaikkia mieluisia tapoja minulle kehittää ajatteluani ja toisaalta myös avata omaa ajatteluani muille.

Kesäkuumin Helatorstaiterveisin,

Elina

Elina vaikuttaa: Miksi lähdin politiikkaan?

Tätä on kysytty minulta useasti. Siksi ajattelin, että näin kuntavaalit 2021 -kampanjan avaukseksi on hyvä palata muutamia vuosia taaksepäin: pohtia mitä ajattelin silloin kun lähdin vaikuttamaan aktiivisesti meidän kaikkien yhteisiin asioihin ja mitä kokemuksia se onkaan tuonut tullessaan.

Ensimmäiseksi: halusin vaikuttaa yhteisiin asioihin, uskoin että laajalla osaamisellani ja verkostollani pystyn oikeasti tekemään hyvää.

Toiseksi: halusin oppia politiikasta ja vaikuttamistyöstä yleensä. Miten se toimii, miten eri ryhmien yhteistyö ja yhteinen hyvän tavoittelu oikein tapahtuu. Mietin myös kovasti, miten vaikuttamistyöhön voisi soveltaa yhteiskehittämisen periaatteita, jotta erilaiset ajatussuunnat ja näkemykset voisi tuoda yhteen.

Kolmanneksi: ajattelin, että juuri minun elämänkokemuksesta voisi olla hyötyä politiikassa. Kun on ollut korkeastikoulutettu työtön ja yksinhuoltaja (jonkin aikaa samaan aikaan näitä) on se varmasti sellainen profiili, jota peruspoliitikoista ei löydy.

Olin opiskeluaikana TKK:n edustajiston varajäsen, ja myös osastoneuvoston jäsen, mutta siinä oli vähemmän puoluepolitiikkaa mukana.

Kaikki lähti liikkeelle 2014 Tekniikan Akateemisten valtuustovaaleista. Ihan sattumalta Lars Miikki pyysi minua Kokoomuksen listalle ehdolle ja siitä se sitten lähti. Olen toki kokenut olevani kokoomuslainen koko ikäni mutta puoluekirjan hankin vasta vuonna 2014. Pääsin TEKissä jäsen- ja järjestöasiainvaliokunnan jäseneksi ja nuo kolme vuotta olivat hienoa aikaa, paljon uusia ystäviä ja uusia ajatuksia, miten TEKkiä pitäisi kehittää. Vuonna 2017 olin TEK-vaaleissa ryhmän vaalipäällikkö ja uuden valtuustoryhmän järjestäytyessä minut valittiin ryhmän puheenjohtajaksi. Kesä 2017 neuvoteltiin ajoittain kireissäkin tunnelmissa mutta aikaan saatu valtuustosopimus oli kerrassaan mainio. Minut valittiin TEKin hallitukseen. Mutta kevät 2017 oli muutoinkin erityinen, olihan silloin ensimmäiset kuntavaalini, siis hoidin kahdet vaalit samana keväänä.

Olin ensikertalaisena ehdolla kuntavaaleissa ja sain yli 370 ääntä, joka oikeutti ensin valtuustoryhmämme 2. varavaltuutetun paikkaan ja Sanna Lauslahden siirryttyä pois politiikasta, olen ollut 1. varavaltuutettu. Ennen koronaa osallistuin liki kaikkiin valtuuston kokouksiin, koska ryhmämme on iso ja aina joku osui olemaan pois. Nyt Korona-aikaan ei kutsu ole käynyt enää niin usein.

Varavaltuutettuna toimimisen lisäksi olen ollut aktiivinen jäsen myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Olen ollut mukana tekemässä monia merkittäviä päätöksiä espoolaisten päiväkotien, koulujen lukioiden sekä taiteen perusopetuksen hyväksi.

Varavaltuutettuna toimiminen ei kohdallani ole rajoittunut vain kutsuihin paikata varsinaista valtuutettua kokouksissa. Kokoomuksen valtuustoryhmän sääntöjen mukaan valtuustoryhmään kuuluu varsinaisten valtuutettujen lisäksi 4 varavaltuutettua. Olenkin osallistunut todella aktiivisesti valtuustoryhmän kokouksiin ja seminaareihin. Näin olen pysynyt erinomaisesti kärryillä, mitä on tekeillä.

Mitä sitten on jäänyt mieleen näistä vuosista? Olen oppinut ihan suunnattoman paljon vaikuttamisesta, kaupunkiorganisaation toiminnasta, päätöksenteosta ja yhteistyön merkityksestä. Matkan varrella on tullut vastaan äärettömän sitoutuneita vaikuttajia, jotka ovat auliisti tarjonneet apuaan ja tukeaan ensikertalaiselle.

Politiikka on joukkuelaji. Haluan olla mukana Espoon kaupungin tulevaisuuteen vaikuttavassa joukkueessa.

Peli alkoi nyt. Alea jacta est. The game is on.

TEK-vaalit, vaalien asetelma ja vaalikonevastaukseni

TEK-vaalit ovat ovella. Yritän tähän tiiviistin ilmaista, mikä on erityisen huomionarvoista näissä vaaleissa. Viime vaaleissa eri ryhmien muodostamien vaalirenkaiden jakolinja oli aika selkeä: kaksi sitoutumatonta ryhmittymää Nuoret ja Yhtenäisyys muodostivat oman renkaan ja me Kokoomuksessa muodostimme renkaan muiden poliittisten puolueiden ja työmarkkinaedunvalvontamyönteisen iTyön kanssa.

Näihin vaaleihin lähdetään nyt hieman eri kulmalla. Vihreät ja Vasemmisto “loikkasivat” toiseen renkaaseen, joka ei nyt voi suurin surminkaan kutsua enää itseään sitoutumattomaksi. Nyt sitoutumattomia äänestävien äänet valuvat Vasemmiston ja Vihreiden laariin. Siinä on äänestäjän oltava tarkkana mitä oikeasti haluaa äänestää: henkilöä, ryhmää vai rengasta. Vaalien asetelmaa on kuvattu hyvin esimerkiksi tässä TEKin sivuilla https://vaalit.tek.fi/tek-vaalit/aanesta.html (skrollaa reilusti alaspäin)

Vaalikone on iloinen asia. Siellä pääsee etsimään omaa ehdokasta ja tutkimaan hänen vastauksiaan, paitsi että TEK-vaalikoneessa ei voikaan antaa avoimia vastauksia, joilla voisi avata sitä, miksi on vastannut niinkuin on vastannut.

Siksi päätin tehdä ihan oman julkaisun aiheesta. Arvaan jo, että osa vastauksistani voi herättää kummastusta. Syynä osaksi on vaalikoneen huonosti muotoillut kysymykset.

Klikkaa tästä TEK-vaalikoneeseen: https://vaalit.tek.fi/tek-vaalit/vaalikone.html

Kysymys 1. Tutkintoon johtavan korkeakoulutuksen tulee jatkossakin olla Suomessa maksutonta EU- ja ETA-maiden kansalaisille, myös suomalaisille.
Vastasin 4/5 eli melko samaa mieltä.
Kysymykseen on liitetty liian monta asiaa. Suomalaisten tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus on must, siitä en lähtisi luopumaan. EU- ja ETA-maiden kansalaisten osalta voidaan tutkia ja harkita maksullisuuttakin, ainakin nimellistä maksua.

Kysymys 2. Ulkomaalaisia korkeakoulutettuja osaajia on houkuteltava hyvin aktiivisesti Suomeen.
Vastasin 4/5 eli melkosamaa mieltä.
Korkeasti koulutettuja osaajia tarvitaan, erityisesti sellaista osaamista mitä meillä ei ole, mutta mikä auttaa yrityksiämme menestymään. Tarkkana täytyy olla, koska ei ole järjkeä houkutella sellaisia osaajia Suomeen, jollaisia meillä on omasta takaa.

Kysymys 3. TEKin on edistettävä aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.
Vastasin 5/5 eli täysin samaa mieltä.
TEKin ja kaikkien muidenkin työntekijäjärjestöjen tulee edistää sukupuolten ja kokonaisvaltaisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä.

Kysymys 4. Perhevapaajärjestelmän pitää lisätä perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisempaa jakautumista.
Vastasin 5/5 eli täysin samaa mieltä.
Liittyy hyvin paljon tuohon edelliseen: yksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiskeino on perhevapaajärjestelmä. Pienten lasten hoitovastuun tulisi jakautua nykyistä enemmän kummallekin vanhemmalle, ei vain äidille. Lasten hoito ja kasvatus on myös tärkeää työtä.

Kysymys 5. TEKin jäsenillä pitää olla tekkiläinen luottamusmies työpaikallaan.
Vastasin 3/5 eli neutraali/ei osaa sanoa.
Tämän kysymyksen kohdalla mietin, onko tämä kompa vai huono vitsi. Luottamusmiesjärjestelmä on hieno asia, kannatan sitä että jokaisen TEKin jäsenen työpaikalla on luottamusmies, mutta että TEKkiläinen??? Eihän se näin mene, meillä on jo nyt YTN:n ja JUKOn kautta luottareita, eikä ne välttämättä ole TEKkiläisiä. Se on ihan ok, kunhan ne luottarit ovat jonkun tuollaisen yhteistyöelimen kautta toimivia. Silloin on yhteiset pelisäännöt: prosessit ja järjestys. Kysymys 6. Työnantajajärjestöt ovat TEKille luontevia ja tavoiteltavia yhteistyökumppaneita.
Vastasin 4/5 eli melko samaa mieltä.
Minusta työnantajajärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, luonteviakin. Tavoittelu kuulostaa jo vähän pramealta, kun yhteistyötä on jo nyt olemassa.

Kysymys 7.Laillinen lakko on TEKin jäsenille hyväksyttävä keino henkilöstön mielipiteen esiin tuomiseksi, oikeudenmukaisten työehtojen saamiseksi tai työnantajan toimintaan vaikuttamiseksi.
Vastasin 4/5 eli melko samaa mieltä.
Lähtökohtaisesti jos puhutaan laillisesta niin miksi se pitäisi TEKkiläisiltä jotenkin kieltää tai pitää epäsopivana. Huomattavaa on, että TEKkiläiset eivät ole olleet mitään superinnokkaita lakkoilijoita, vaan meillä on uskottu neuvotteluun ja sovitteluun, ja painostustoimiin on lähdetty vasta jos neuvottelut on totaalijumissa eikä edistystä ole näköpiirissä.

Kysymys 8. TEKin tulee kasvaa laajentamalla aktiivisesti jäsenpohjaansa nykyisen jäsenkunnan ulkopuolelle.
Vastasin 2/5 eli melko eri mieltä.

Tästä keskustelimme syksyn valtuuston kokouksessa, minulla ei ole intoa tähän lähteä. Laajenemismahdollisuuksia tulee kokoajan toki tutkailla ja seurata, mutta että aktiivisesti lähdettäisiin. En lähtisi.

Kysymys 9. Opiskelijajäsenellä pitää olla äänioikeus TEKin vaaleissa.
Vastasin 3/5 eli neutraali/en osaa sanoa.
Mielestäni kysymys antaa asiasta aika yksioikoisen kuvan. Meillähän on jo nyt sellaisia henkilöitä TEKin täysjäseninä, jotka opiskelevat vielä. He ovat aktiivisesti työelämässä.
Opiskelijalla on oma edunvalvontaelimensä ylioppilaskunnan kautta. TEK taas on työmarkkinajärjestö. En aivan ymmärrä mitä etua on siitä, että henkilöt, jotka eivät ole vielä työelämässä mukana olisivat päättämässä työelämässä olevien asioista. Se olisi mielestäni vähintäänkin erikoista.
Opiskelijoilla on kiintiöpaikat hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa, ei ole kyse siitä etteivät he pääse päättämään. Toivoisin opiskelijoiden miettivän, miten haluavat valita edustajansa TEKin elimiin. Ja sitten jos opiskelijoille haluttaisiin antaa äänioikeus niin silloinhan ihan koko systeemiä pitää rukata isosti ihan säännöistä lähtien, ja esim missä suhteessa opiskelijajäsenet saavat paikkoja. Eli joku esityshän tarvitaan pohjaksi jos uudistusta haetaan, tuo vaalikoneen kysymys kerätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Kysymys 10. TEKin tulee pitäytyä puhtaasti työelämän muutos- tai murroskohtiin liittyvissä ydinpalveluissa (esim. työttömyysturva KOKO-kassan kautta, lakipalvelut)
Vastasin 3/5 neutraai / en osaa sanoa.
Tarkoittaako “pitäytyä puhtaasti” että tarjoaa vain noita palveluja. Minulle TEK on monipuolinen toimija: yhteisöllisyys, palvelut, edusnvalvonta ja vaikuttavuus, kaikki ovat tärkeitä.

Kysymys 11. TEKin tulee tarjota monipuolisesti työelämään liittyviä palveluita, jotka tukevat jäsenten hyvinvointia ja onnistumista omalla urallaan (esim. uravalmennus, Alma Talentin lehdet, tapahtumat, verkostot ja koulutukset).
Vastasin 5/5 täysin samaa mieltä.
Edellisen vastauksen sanoin, minulle TEK on monipuolinen hyvän työelämän toimija, työelämään liittyvät palvelut ovat todella keskeinen osa tätä palettia.

Kysymys 12. TEKin pitää pyrkiä omassa toiminnassan hiilineutraaliuteen vuoteen 2022 mennessä, vaikka se vaatisi ylimääräisiä panostuksia.
Vastasin 4/5 melko samaa mieltä.
Hiilineutraalius on hieno tavoite, kannatan sitä. Mutta toivoisin että TEK tarkastelisi toimintansa vastuullisuutta laajemmin, esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tarjoaman viitekehyksen mukaan. Toivoisin, että TEKissä kiinnitettäisiin huomiota myös laajemmin ekologisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja myös taloudellisiin ulottuvuuksiin. Se olisi todellista edelläkävijyyttä.

Ja vielä lyhyet väittämät, pidin niitä kaikkia ehdottoman tärkeinä, eli vastasin kaikkiin “erittäin tärkeä”.

1) Jäsenen tuki ja asiantuntijakumppani työelämässä.
2) Tekniikan puolestapuhuja ja vaikuttaja
3) Edunvalvoja työmarkkinoilla
4) Tekniikan osaajien yhteisö

Ja jos vastauksissani vielä jäi jokin mietityttämään niin ota yhteyttä, vastaan mieluusti kysymyksiin ja keskustelen TEKkiä ja tekkiläisiä koskevista asioista.

TEK-vaalit 2020: tarinaa kuluneesta valtuustokaudesta

Viimeiset kolme vuotta olen todella innolla ja tarmolla päässyt tekemään TEKkiä (Tekniikan Akateemiset ry ja Tekniikan Akateemisten Liitto) kehitystyötä ja merkittäviä päätöksiä järjestön tulevaisuudesta.

Viime valtuustovaaleissa minut valittiin TEKin valtuustoon. Kiitos niille yli 50 äänensä antaneelle. Kokoomuksen TEK-valtuustoryhmä valitsi minut puheenjohtajaksi, joka oli minulle suuri kunnia. Edessä oli hieman vaikeat valuustosopimusneuvottelut, mutta lopulta kaikki meni hyvin. Vaikka Kokoomus joutui luópumaan suurimman ryhmän tittelistä, olimme kuitenkin edelleen suurimman vaalirenkaan suurin ryhmä. Tästä renkaiden välisestä erosta johtuen puheenjohtajana jatkoi, valtuuston tiukan äänestyksen jälkeen Marjo Matikainen-Kallström. Vaötuustosopimukseen saimme mielestämme meille tärkeitä asioita hyvin esiin, ja valtuustosopimus on ollut ohjaava dokumentti ja vieläkin olen ylpeä sen sisällöstä. Valtuustoryhmien välisen sopimusjumpan fasilitoi Pepi Takala Yhtenäisyyden ryhmästä. Huolimatta sopimusneuvotteluiden välillä todella ikävästäkin äänensävystä, tämä sopimuksen sisällön luominen, siitä kidot Pepille.

Alkuvuodesta 2018 oli aika valita uusi toiminnanjohtaja (jälleen asia jota ihan joka TEKin hallitus tai valtuusto pääse valmistelemaan ja tekemään), Jari Jokinen on ollut ihan huippuvalinta ja ilolla olen hänen työskentelyään seurannut. Ei kaikki ole ihan ollut helppoa.

Hallituksessa yritimme tuoda tekemistämme paremmin esiin suurelle yleisölle (tai jos nyt vaikka “edes” jäsenistölle), itse ehdotin, että aina hallituksen kokouksista lähtisi tiedote, mutta hyvän alun jälkeen homma hiipui. Pidin ja pidän edelleen tärkeänä, että uusia tapoja mietittäisi miten hallituksen tekemistä voitaisiin avata paremmin muilla. Itseäni ei kauheasti kiinnosta norsunluutornimeininki.

Summa summarum: Olen oppinut itse ihan äärettömän paljon TEKistä, päätöksenteosta, itsestäni, muista ihmisistä, ja olen edelleen sitoutunut jatkamaan työtäni paremman TEKin eteen.

Hajatelmia valtuuston kokouksen keskustelusta ruokatarjoilusta 25.2.2019

Istun Espoon valtuuston kokouksessa. Olemme jo yli tunnin verran käsitellyt valtuustoaloitetta, jossa haluttiin kaikki valtuustotatarjoilu muuttaa kala- ja kasvispainotteiseksi. En voi kannattaa tällaista ylempää ohjailua.

Minun mielestäni on jokaisen ihan oma asia, mitä ruokaa syö.

Minä uskon valinnanvapauteen. Minä uskon, että jokainen yksilö itse osaa tehdä päätöksensä kestävien elämäntapojen suhteen. Tehdä omat valintansa, koska valintojahan kestävät elämäntavat ovat: ei kaikkien tarvitse pyöräillä, syödä kasvisruokaa, ostaa vaatteita kirpparilta.

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa elää kestävästi.

Tärkeintä on, että jokainen meistä kiinnitää huomiota elämäntapoihinsa, ja pyrkii elämään kestävämmin, tekemään kestävämpiä valintoja. Mutta jokainen kiinnittäköön alkuun ihan omaan kulutukseensa huomiota.

Valtuutettu Laakso toi puheenvuorossaan hienosti esiin, että tämän asian käsittely on jo nyt kuluttanut rahaa enemmän kuin vuoden liharuokatarjoilut valtuustolle. Itse olen samoilla linjoilla. Kun valtuutetuilla on kerran mahdollisuus itse ilmoittaa, millaista ruokaa haluaa syödä valtuuston kokousten yhteydessä, niin en ymmärrä miksi tätä keskustelua jatketaan.

Meillä kotona syödään punaista lihaa, mutta se on riistaa. Metsästän itse. Meillä tiedetään mistä liha tulee, ja kuinka se lautaselle tiensä löytää.

Iloisin terveisin,

Elina

Kuva viime viikolta, kun käytiin Leppävaaran Kokoomuksen porukalla Eduskunnassa kansanedustaja Mia Laihon vieraana

Hyvä vaikuttaja, arvoisa äänioikeutettu

Eduskuntavaalit on tulossa. Sinun vaikuttaja pitää tavata ihmisiä, kuunnella avoimin mielin. Ihastelen tapaa, millä päättäjä avautuu kuuntelemaan vaalien alla. Ollaan ihan aidosti auki uusille ajatuksille, myös oman kuplan ulkopuolisille. Keskustellaan sivistyneesti, vastapuolta arvostaen.

Minulle päättäjänä (vaikken nyt tällä kertaa ole ehdolla eduskuntaan tai europarlamenttiin) päänvaivaa aiheuttaa, miten tuon avoimuuden ja keskustelukyvyn voisi ulottaa myös muulle ajalle, että oltaisiin ihan aina auki uusille ajatuksille ja mielipiteille, kuunneltaisiin eikä lynkattaisi vastapuolta. Arvostava vuorovaikutus, sitä me tarvitsemme lisää. Se ei tarkoita mielistelyä, vaikenemista, joojoo-meininkiä. Vaan kuuntelua, keskustelua, dialogia, jossa arvostetaan vastapuolta ihan ihmisenä.

Olin perjantai-iltana laivalla oman ay-liikkeeni eli Tekniikan Akateemisten työmarkkinaristeilyllä. Puhuttiin paljon tärkeistä asioista. Niin, poliitikkojen peruslause on ”Tämä on tärkeä asia.” Siinä ei luvata mitään kummempaa mutta myötäeletään vastapuolen kanssa. Käsittelimme työn tulevaisuutta, luottamuksen tärkeyttä. Luottamus on kaiken perusta, yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen tarvitaan yhteistyötä, luottamuksen ilmapiirin luomista. Sellaisia päättäjiä minä toivon eduskuntaan. Sellaisia, jotka puoluerajojen ylikin kykenevät arvostavaan vuorovaikutukseen ja yhteisten asioiden rohkeaan eteenpäin viemiseen.

Elina

Varavaltuutetun mietteitä talousarviovaltuustossa 7.12.2017

Varavaltuutettua aina tarvitaan. Istun tänään Kokoomus-ryhmän täysivaltaisena jäsenenä Valtuustotalossa, ollaan tärkeän asian äärellä: Espoon kaupungin talousarvio vuodelle 2018.

Lyhyesti:

KIITÄN

  • menokuri, veroprosentti pidettiin ennallaan
  • koulutus, sivistys, nuoret keskiössä
  • kouluverkkoselvitys tulossa, oli oikea päätös, että kouluverkkoon liittyviä ratkaisuja ei lähdetty tekemään ennen kuin selvitys on valmis. Odotankin innolla tammikuun Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokousta, jossa pääsemme asiaa käsittelemään.

 

KEHITTÄISIN

  • koulujen tilanne, myös joidenkin päiväkotien, on huono. Sisiäilmaongelmat aiheuttavat sairastumisia ja sairastumisten kautta kärsimystä ja ihan euroissa mitattavaa haittaa. Ei meillä sellaiseen ole varaa.
  • kokonaisuuden hallintaa, tehokkuutta voidaan lisätä, eikä se tarkoita palvelujen huononemista. Nyt tällä talousarvioprosessilla kokonaisuus jää hämäräksi.
  • Espoon kaupungille voisi määrittää ydintoiminnot, joiden hoitamisesta se itse vastaa osaksi tai kokonaan ja sitten voisi olla ulkoistettuna osaksi tai kokonaan sellaiset ei-niin-keskeiset palvelut. Sotea odotellessa..

 

 

 

Hei tiivistetään Leppävaara – viheralueista viis

Kaupunkimainen rakenne on kasvavassa Espoossa kaikin puolin tavoiteltava juttu kaupunkikeskuksien osalta mutta en enää malta hiljaa seurata vierestä kun Leppävaarasta katoaa viimeisetkin viheralueet ja puistoalueen raja vetäytyy aina kauemmaksi asukkaiden tavoittamattomiin.

Ne jotka eivät ole edes vaivautuneet tutustumaan Hatsinanpuistoon, kutsuvat sitä mieluusti risukoksi, puskaksi, isojen väylien puristuksissa olevaksi kaistaleeksi, jolla ei voisi olla mitään arvoa viheralueena.

Hatsinanpuisto, jota ulkopuoliset, ne jotka eivät ole edes vaivautuneet tutustumaan alueeseen, kutsuvat sitä mieluusti risukoksi, puskaksi, isojen väylien puristuksissa olevaksi kaistaleeksi jolla ei muka voisi olla mitään arvoa viheralueena. Mutta kun on. Kesäaikaan siellä liikutaan kävellen pyörällä, lasten ja koirien kanssa. Hatsinanpuiston koirapuisto on erinomainen kooltaan ja maa-ainekseltaan. Löytyy hiekkaa ja nurmea, isoja puita varjostamaan. Ja se on lähellä asukkaita, helposti saavutettavissa. Meidän perheelle tämä risukkoinen puska, kaistale isojen väylien välissä on ollut tärkeä: siellä ulkoilutetaan koiraa, on kerätty useampana vuonna lapsen kasvistoa kouluun, on seikkailtu ja tutkittu luonnon ihmeitä, ihailtu Monikonpuron uomaa ja mietitty onkohan siellä kaloja.

Hatsinanpuistoon on tehty useita kaavaehdotuksia mutta ne eivät ole johtaneet toteutumiseen. Puiston rakentamisen suunnittelun haaste on sitä halkova Monikonpuro, joka on suojelukohde ja josta on kirjoitettu 10 hyvää ja 11 kaunista, mutta käytännössä puro olisi ohjattu uuteen rakennettuun, kapeaan uomaan ja viheralueiden määrä minimiin. Toinen haaste on Sellon läheisyys ja keskeisyys, hyvät liikenneyhteydet, arvokas maa-alue. Mutta täytyy ottaa taloudellisten asioiden lisäksi huomioon myös kestävyyden muut kriteerit eli ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat. Espoo – kestävä ja turvallinen – myös tulevaisuudessa. Sen arvokkaan tavoitteen toivon olevan Espoon kehityksessä aina mielessä!

Tällä hetkellä kun Vermonniityn aluetta rakennetaan niin kulkuyhteydet Taliin on huonontuneet ja kulkeminen työmaiden ohi ja väliaikaisten liikennejärjestelyjen alueella ei ole mitään nautintoa. Viheralueille on matkaa!
Perkkaantien remontti/levennys saatiin juuri kuntoon ja Hatsinanpuiston rakentaminen todella tiiviisti ja ahtaasti tulee hankaloittamaan liikkumista jälleen pitkäksi aikaa. Leppävaaran tiivistämissuunnitelmissa ei paljoa vihreää näy, siksi toivoisi tämän kaistaleen kohdalla että vihreääkin jäisi: rakentaa siis saa mutta kohtuudella. Tiiviin kaupunkimaisen rakentamisen ei tarvitse tarkoittaa asfalttiviidakkoa.

Kartta käteen, hyvät kengät jalkaan ja tutustumaan Leppävaaran alueen viheralueisiin, erityisesti uusien suunnitelmien osalta: viheralueet karkaavat vähitellen kauas, se ei lisää asukkaiden hyvinvointia.

361 ääntä, 361 kertaa lämmin kiitos! 361 votes, 361 times thank you!

Edit: äänimäärä muuttui tarkastuslaskennassa 359:stä 361 ääneen
Number of votes rose to 361 after recount

Olen nyt toista vuorokautta makustellut tätä tulosta ja hienolta tämä tuntuu. Huolimatta siitä, että Kokoomus menetti 3 paikkaa Espoossa ja itse jäin 2. varasijalle. Minulle ensikertalaiselle tämä on kuitenkin pienen mutta tehokkaan kampanjan todella onnistunut lopputulos

Pääsen vaikuttamaan Espoon asioihin varavaltuutettuna sekä toivottavasti myös jonkun lautakunnan jäsenenä. Kiitos luottamuksestanne, pyrin olemaan sen arvoinen. Olkaa minuun edelleen yhteydessä, jos mitään asiaa tulee. Olen teidän edustajanne ja haluan pysyä kärryillä espoolaisten asioista jatkuvasti, ei vain vaalien aikaan.

I have now been thinking about the result for some time and all I can tell you is that it feels great! Despite the fact that National Coalition lost 3 seats in Espoo and I am second deputy councillor, this is just great, thank you all!

I will get to participate in Espoo decision making in group meetings and hopefully in city council too, and maybe also in one of the boards. Thank you for your trust, I will try my best. Please do not hesitate to contact me if there’s anything, I am at your service also after the elections.

Parhain terveisin / With best regards,

Elina

Tule minua tapaamaan: perjantaina Kokoomus-hulinaa Sellon lavalla

Viimeisiä kampanjapäiviä viedään. Iso kiitos tähänastisista mielenkiintoisista keskusteluista, tsemppauksista ja kommenteista.

Perjantaina meillä on huikeaa menoa koko päivän klo 10-20 Sellolla. Olen Leppävaaran kokoomuksen hallituksen jäsenenä järjestelyhommissa myös mutta tarkoitus on viettää mukava päivä inspiroivia puheenvuoroja kuunnellen ja teitä äänestäjiä kohdaten.

Päivän ohjelma: http://www.espoonkokoomus.fi/tapahtumat/sellon-vaalihulinat/

Näiden nettisivujen kommenttijuttu pelittää todella huonosti. Itseasiassa pyrkimyksenä on ollut, ettei kommenttikenttä ole käytössä, koska sinne tulee järjettömästi roskapostia. Muutama laadukas viesti oli tullut ja pyrin ne poimimaan sieltä, julkaisemaan ja vastasinkin.

Laittakaa lisää kysymyksiä sähköpostilla elina()elinawanne.fi (sulkumerkkien tilalle @) tai soittamalla 050 517 1171.

Minut löytää myös Facebookista: https://www.facebook.com/elinawannekok/

 

1 2