Varavaltuutetun mietteitä talousarviovaltuustossa 7.12.2017

Varavaltuutettua aina tarvitaan. Istun tänään Kokoomus-ryhmän täysivaltaisena jäsenenä Valtuustotalossa, ollaan tärkeän asian äärellä: Espoon kaupungin talousarvio vuodelle 2018.

Lyhyesti:

KIITÄN

  • menokuri, veroprosentti pidettiin ennallaan
  • koulutus, sivistys, nuoret keskiössä
  • kouluverkkoselvitys tulossa, oli oikea päätös, että kouluverkkoon liittyviä ratkaisuja ei lähdetty tekemään ennen kuin selvitys on valmis. Odotankin innolla tammikuun Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokousta, jossa pääsemme asiaa käsittelemään.

 

KEHITTÄISIN

  • koulujen tilanne, myös joidenkin päiväkotien, on huono. Sisiäilmaongelmat aiheuttavat sairastumisia ja sairastumisten kautta kärsimystä ja ihan euroissa mitattavaa haittaa. Ei meillä sellaiseen ole varaa.
  • kokonaisuuden hallintaa, tehokkuutta voidaan lisätä, eikä se tarkoita palvelujen huononemista. Nyt tällä talousarvioprosessilla kokonaisuus jää hämäräksi.
  • Espoon kaupungille voisi määrittää ydintoiminnot, joiden hoitamisesta se itse vastaa osaksi tai kokonaan ja sitten voisi olla ulkoistettuna osaksi tai kokonaan sellaiset ei-niin-keskeiset palvelut. Sotea odotellessa..